Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényes a COWARE honlapján elérhető összes termékre és szerviz szolgáltatásra. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szerviz szolgáltatásra, amely a COWARE és a megrendelő között elektronikusan jön létre. A COWARE honlap használatával, illetve a regisztrációval a megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. A megrendeléssel, szállítással és a szerviz szolgáltatással kapcsolatos bármely kérdésre a coware@coware.hu elérhetőségen állunk rendelkezésre.

Fogalom-meghatározások:

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

Adatkezelési Szabályzat: Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező, a Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket magában foglaló szabályzat.

Honlap: A https://coware.hu domain néven elérhető webhely

Megrendelő: Honlapon keresztül szerviz szolgáltatást igénybe vevő Cég, szervezet, magánszemély

Felek: Szolgáltató és a Megrendelő együttesen.

Eszköz, Egység, Termék: A honlapunkon keresztül igénybe vett szerviz szolgáltatás céltárgya.

Felhasználó: A coware.hu weboldal látogatói, akik kísérletet tesznek valamely szolgáltatás igénybevételére.

Weblapunk használatával kapcsolatos megkötések:

A COWARE szerviz szolgáltatásait csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a COWARE használata során a Megrendelőnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Megrendelő köteles haladéktalanul megszakítani honlapunk megtekintését, azon keresztül szerviz szolgáltatást nem vehet igénybe. Amennyiben a Megrendelő honlapunk használatát folytatja, úgy azzal kifejezetten kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és COWARE használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

Weblapunk használata:

A COWARE mint szerviz szolgáltató szolgáltatásait, valamint általa javított egységeket kizárólag végfelhasználók számára biztosítja és tartja fent. Javított egységek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A COWARE fenntartja magának a jogot a megrendelések és szerviz szolgáltatások visszautasítására. A COWARE nem webáruház, a honlapon található termékek nem vásárolhatóak meg, a termékek fényképei pusztán információs célt szolgálnak. A termék kosárba helyezésével és megrendelésével csak és kizárólag egy fix áron történő – csere konstrukciós – szerviz szolgáltatást vesz igénybe.

Regisztráció:

A Honlapon kizárólag  szerviz szolgáltatás igénybe vétele esetén lehet regisztrálni. Az érvényes regisztrációhoz a következő adatokat szükséges megadnia, majd megnyomni a Regisztráció gombot:
– Cégnév
– Név (Családi és keresztnév)
– Utca, házszám, város, megye,ország, irányítószám
– Email cím
– Jelszó (min. 6 karakter)
Számlázási, illetve kiszállításhoz szükséges címadatok:
– Cégnév
– Családi név
– Keresztnév
– Utca, házszám
– Város, irányítószám (ország)
– Telefonszám
– Adószám (EU Adószám)

A Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az  coware@coware  e-mail címre küldött üzenettel, melynek tárgyában vagy üzenet törzsében szerepel a „regisztráció törlése” kifejezés. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon gondoskodunk a regisztráció törléséről. A Megrendelő partnerfiókja, adatai és azok elérhetősége a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A már leadott rendelésekhez kapcsolódó bizonylatok, számlák, szállítólevelek és a mindenkor hatályos törvények által előírt egyéb dokumentumok megőrzését a törlés nem érinti, azok a törvény által előírt határidőig megőrzésre kerülnek.

Szerviz szolgáltatás – exchange szerviz – igénybe vétele és folyamata:

Ha hibás termékkel megegyező egységet talál honlapunkon, akkor annak a tételnek a kosárba helyezésével megjelenik egy információs ablak. Ha nem kíván több termékre szerviz szolgáltatást igénybe venni, akkor a pénztár gombra kattintva indítható el a megrendelés folyamata. Következő lépés a számlázási és szállítási adatok pontos és hiánytalan megadása. Az Általános szerződései feltételek elolvasása és elfogadása után a checkboxot kipipálva a megrendelés elküldése gombra kattintva véglegesítheti a szerviz szolgáltatásunk megrendelését. Az ÁSZF elfogadása a szerviz szolgáltatásunk megrendelésének a feltétele. Ez azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a COWARE a megrendelő ajánlatát elfogadta. Szerviz szolgáltatásunk megrendelésének nem függvénye a regisztráció.
A megrendelő a megrendelés elküldése gombra kattintva kifejezetten kijelenti, hogy szolgáltatásunk fizetési kötelezettséget von maga után. A Megrendelő által elküldött csere javítás igény megérkezését a COWARE e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a szerviz szolgáltatás kérést, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt szerviz szolgáltatások felsorolását, mennyiségét,nettó és bruttó árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, valamint a kötelezően visszaküldendő hibás termék postázási címét.
Szerviz szolgáltatásunk hivatalos megrendelés visszaigazolása és a szerződés akkor jön létre a COWARE és a megrendelő között, ha hivatalos visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre. A Megrendelő részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Felek közötti szerződés létrejöttét.
A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az COWARE késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a COWARE-hez a szerviz igény megérkezett. A Megrendelő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok helyességét leellenőrizni. A Megrendelő által leadott csere javítás igény megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Megrendelő ajánlatának elfogadását!
A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a COWARE kinyilvánítja a csere javítás igény elfogadását, amelyet egy külön a Megrendelőnek küldött e-mailben igazol vissza. Amennyiben a cserejavításra igényelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, úgy a COWARE fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az cserejavítás megrendelését, ebben az esetben a szerződéskötés nem fog megtörténni.
A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem a Megrendelőt terheli, az a Megrendelő kizárólagos felelőssége. A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg COWARE-től az elküldött szerviz szolgáltatásra vonatkozó visszaigazoló e-mailt. A megrendelések feldolgozása beérkezési sorrendben, munkanapokon 11:00 óráig történik meg.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az 11:00 óra után történik, akkor az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A hibás terméket minden esetben kötelező visszaküldeni részünkre, a hibakódok és a hibajelenségek pontos feltüntetésével. A hibás termék visszaküldésére 5 munkanap áll rendelkezésre. Igény esetén a visszfuvarban is tudunk segítséget nyújtani.
Nem jogosult az a termék cserejavításra, ami kifejezetten szándékosan hibás alkatrészekből lett összeépítve és/vagy szakszerűtlen javítási vagy átalakítási nyomok találhatóak benne. A részünkre visszaküldésre kerülő terméknek valamennyi olyan alkotórésszel illetve alkotóelemmel rendelkeznie kell, amely a működőképességhez szükséges. (Beleértve a burkolati elemeket is).
A COWARE  fenntartja a jogot arra, hogy az üzleti feltételeket egyoldalúan, saját megfontolásból megszüntesse, megváltoztassa, kijavítsa vagy új verzióval helyettesítse. A Megrendelő mind a regisztrációval, mind a megrendelés elküldésével és a rendelés folyamatának befejezésével azt igazolja, hogy megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadta az üzleti
feltételeket, és azokat az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részének, illetve azt a  jogviszony szabályozójának tekinti.

Szerviz szolgáltatások ára:

A COWARE honlapján megjelenített szolgáltatások ellenértéke az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. Minden javítási szolgáltatásunk fix áron történik, amit az adott termék mellett Forintban (HUF) és / vagy Euróban (EUR) kerülnek feltüntetésre. A szállítási díj a pénztárba való átlépéskor a végén adódik hozzá a szolgáltatások árához.

Számla kiállítása:

A COWARE a megrendelt csere javításos szerviz szolgáltatásról a Megrendelő részére minden esetben papír alapú számlát ad. A fizetési határidő a számla kiállításától számított 14 naptári nap.

Késedelmi kamat:

A COWARE jogosult a határidőre ki nem fizetett számlák után késedelmi kamatot felszámítani. Amennyiben a Megrendelő a számla összegét a számlán rögzített vagy az előzőekben meghatározott határidőig nem fizeti meg, a COWARE levélben szólítja fel a Megrendelőt annak azonnali kiegyenlítésére. A késedelmesen fizetőt (a számlatartozáson kívül) az illeték, a kamat és a felszólítás költsége is terheli. A kamat összegét a késedelmi kamat időtartama alatt érvényes jogszabályi rendelkezések alapján kell kiszámítani. A kamatfizetési kötelezettség időpontja az előzőekben meghatározott fizetési határidőt követő nap. A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő által történő befizetésekből először a járulékos költségeket, majd a tőketartozást kell jóváírni, függetlenül a kötelezett ettől eltérő rendelkezésétől. Amennyiben a Megrendelő számlatartozását a felszólítás ellenére sem fizeti meg, a COWARE a jogi úton történő behajtásra az intézkedéseket megteheti.

Szállítás:

A 11:00 óráig leadott és aznap visszaigazolt megrendelések szállítása várhatóan Magyarország területén 24 órán belül megtörténik a Megrendelő által megadott címre. Az egyéb országokba történő szállítási határidők a Szállítás menüpont alatt megtekinthetőek. A COWARE nem felel a szállítmányozási cég hibájából fakadó bármilyen késedelem vagy kiesés miatt. Ha sérülést tapasztal a csomagoláson az átvétel során, a Megrendelő nem köteles a terméket átvenni. Ebben az esetben a szállítmányozó partner jegyzőkönyvet állít ki. A sérülésről kérjük, hogy haladéktalanul tájékoztasson minket a coware@coware.hu email címen. A hibás, visszaküldendő terméket megfelelő gondossággal és a kért hibainformációk feltüntetésével a COWARE tulajdonában levő dobozban kell visszajuttatni részünkre. A COWARE-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve
egyéb probléma a Megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be. A szállítási határidő meghosszabbodik az előre nem látott vis major események bekövetkezése esetén: háború, terrorizmus, sztrájk, tömeges elbocsátás, iparban bekövetkezett változás, tűz, természeti katasztrófa, árvíz.

Hibás rendelés:

Mi történik, ha mégsem a megrendelt és beépített eszköz a hibás? A lehető leghamarabb, de maximum az átvételtől számított 3 munkanapon belül jelezni kell a cowware@coware.hu email címen. Az egységet tisztán és megfelelően gondos csomagolás mellett vissza kell juttatni címünkre. Ebben az esetben a postázási költségek, valamint a termék csere-javítás árának 10% kerül kiszámlázásra.

Hibás Termék:

Minden esetben felújított és tesztelt Termékeket küldünk a cserejavítás során. Ennek ellenére ritkán előfordulhat, hogy előre nem látható okok miatt az Egység nem, vagy nem megfelelően működik. Ha a Megrendelő bármilyen problémát tapasztal az egység működésével kapcsolatban, azt haladéktalanul, de maximum 2 munkanapon belül jelezni kell a coware@coware.hu email címen.
Ennek elmulasztása a garanciális feltételekből történő kizárást von maga után!

Kötbér:

A COWARE ha olyan okból, amelyért felelős, a Szerződést/Megrendelést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti (így különösen, de nem kizárólagosan: késedelem, hibás teljesítés, meghiúsulás), kifejezetten kijelenti, hogy kötbérfizetésre nem kötelezett és nem kötelezhető.

Tulajdonjog fenntartása:

A kiszállításra került termék a COWARE tulajdonában marad mindaddig, amíg a cserejavítás árának kifizetése teljes egészében meg nem történik. A Megrendelő a cserejavítás árának teljes megfizetéséig nem jogosult a terméket másra átruházni, illetve azzal rendelkezni. Amennyiben a fizetés nem történik meg a kiállított számlán feltüntetett időpontig, a COWARE jogosult az általa elküldött Terméket önhatalmúlag visszavenni.

Hibás ár, adat, megnevezés:

Amennyiben a COWARE minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár, adat vagy megnevezés kerül feltüntetésre a Honlapon, akkor a COWARE nem köteles a szerviz szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Megrendelőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Megrendelő minden további következmény nélkül elállhat szerviz igénytől.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
– Nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától
jelentősen eltér.
– Esetleges rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft (EUR)-os vagy „1” Ft (EUR)-os ár.
– Egyéb, feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.
A COWARE az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért COWARE nem vállal felelősséget.

Az ügyintézés és szerviz szolgáltatás nyelve:

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a garanciális ügyintézés és eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

Panasztétel:

A Megrendelő a COWARE tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
E-mail: coware@coware.hu
A COWARE a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A COWARE a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben panaszra a COWARE elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A COWARE-el kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között intézendők. A COWARE a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a COWARE a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. Minden egyéb esetben a
COWARE az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szerzői jogok:

A COWARE egésze, annak grafikus elemei, szövege valamint technikai megoldásai, és szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem- védjegyoltalom alatt állnak. A COWARE tartalmának egésze valamint egyes részeinek adathordozóra mentése, bármilyen formában történő archiválása vagy kinyomtatása nem engedélyezett. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a COWARE használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a weblapunk felületén szereplő bármely kereskedelmi megnevezésnek, névnek, grafikai elemnek vagy védjegynek bármely használatára.
Tilos minden olyan tevékenység, amely a COWARE honlapján fellelhető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, monitorozására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul.
Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a COWARE által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázisát módosítani, lemásolni, monitorozni abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Felelősség korlátozása:

A COWARE nem vállal felelősséget a Honlap, illetve az azon keresztül elérhető szerviz folyamatos, zavartalan, hibamentes működéséért. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a COWARE nem vállalja, hogy a használatból eredően nem közvetlen, közvetett károkat tartalmaz, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket.
Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A COWARE szerviz szolgáltatásának területi hatálya alapesetben nem korlátozott, a COWARE által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető, kivéve az alábbi országokat: Krími térség, Kuba, Irán, Észak-Korea, Oroszország, Szudán, Szíria. A COWARE jogosult jelen ÁSZF feltételeket bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép fel. Az ÁSZF módosítása nem érinti a már létrejött szerződéseket, és azokban rögzített feltételeket, továbbá a COWARE létrejött szerződés szerinti kötelezettségvállalást. a COWARE által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető, kivéve az alábbi országokat: Krími térség, Kuba, Irán, Észak-Korea, Oroszország, Szudán, Szíria. A COWARE jogosult jelen ÁSZF feltételeket bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép fel.
Az ÁSZF módosítása nem érinti a már létrejött szerződéseket, és azokban rögzített feltételeket, továbbá a COWARE létrejött szerződés szerinti kötelezettségvállalást. a COWARE által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető, kivéve az alábbi országokat: Krími térség, Kuba, Irán, Észak-Korea, Oroszország, Szudán, Szíria. A COWARE jogosult jelen ÁSZF feltételeket bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép fel. Az ÁSZF módosítása nem érinti a már létrejött szerződéseket, és azokban rögzített feltételeket, továbbá a COWARE létrejött szerződés szerinti kötelezettségvállalást.

Honlapunkról elérhető külső hivatkozások:

Időnként (hirdetés útján vagy másként) hivatkozásokat küldhetünk más szerverekre (Honlapokra). Ezek a hivatkozásokat csak a hivatkozásokra és kényelmi okokból nyújtjuk. E harmadik felek korábbi nem ellenőriztük, és nem vállalunk felelősséget a tartalmukért. hivatkozások felvétele nem jelenti az e szervereken (Honlapokon) szereplő tartalmak támogatását, vagy a kezelőikkel való bármilyen kapcsolatot. A Felhasználó vagy a Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem veszünk részt semmilyen harmadik féllel kötött szerződésben vagy szerződésben, és nem felelünk olyan veszteségért vagy kárért, amelyet a Felhasználó vagy a Megrendelő ezen a webhelyen (Honlapok) használ a szenvedett el. A Felhasználó vagy a Megrendelő vállalja, hogy nem von be minket a harmadik fél közötti esetleges jogvitába.

Egyéb rendelkezések:

Az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) nem szabályozott kérdésekben minden esetben a Magyar Köztársaság hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadóak.