Környezetvédelem

Környezetünk védelme kiemelten fontos része cégünk filozófiájának.
Elköteleződtünk a környezetvédelem és a káros anyag kibocsájtás csökkentésének terén.

Arra törekszünk, hogy mindennap egy kicsit jobban teljesítsünk. Évről évre újabb környezetvédelmi célokat tűzünk ki magunk elé, ezért alakítottuk ki egyedi környezetvédelmi politikánkat.

Cégünk kiemelt felelősséggel kezeli a tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, valamint tevékenységének környezetre gyakorolt káros hatásainak folyamatos csökkentésre. Társaságunk minden munkatársától elvárjuk, hogy saját területén a rendszeres oktatás során megismert környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul betartsa és betartassa.

Tisztítószereink, kenőanyagaink és egyéb vegyi anyagaink kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont az egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásainak minimalizálása.

Hozzájárulás egy jobb környezethez:

Ön is tehet környezetünk védelméért: A cserejavítással jelentősen csökkennek a környezetünkre gyakorolt káros hatások.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon selejtezni a veszélyes hulladékokat, például a vezérlésekben és hajtásokban található akkumulátorokat. A javítások során keletkező hulladékot szelektív módon gyűjtjük és kezeljük, a veszélyes hulladékot csak megfelelő engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkező cég szállíthatja el.

Eredményeink alapján elmondható, hogy csökkenteni tudjuk a környezetünket terhelő hulladék és segédanyag mennyiségét.

Elkötelezettségünket bizonyítva ISO 14001 (MSZ EN ISO 14001:2005) tanúsítvánnyal rendelkező partnereinknek 5% kedvezményt biztosítunk a mindenkori nettó árainkból.