OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu: OUP) primijenjuju se na sve proizvode i usluge koji su dostupni na web stranici COWARE-a. Opseg Općih uvjeta proširuje se na sve usluge koje nastanu elektroničkim putem između COWARE-a i naručitelja . Korištenjem web stranice COWARE-a ili registracijom/prijavom, kao naručitelj prihvaćate odredbe sadržane u OUP. Imate li pitanja o narudžbi, slanju ili usluzi, kontaktirajte nas na adresi e-pošte: coware@coware.hu.

 

Definicije

OUP: Ovi uvjeti i odredbe.

Politika obrade podataka: Odredbe koje čine nerazdvojni dodatak ovim OUP i koje sadrže prava i obveze povezane s obradom osobnih podataka korisnika.

Web stranica: Web stranica na https://coware.hu koja je dostupna kao domena

Kupac/klijent: Tvrtka, organizacija, osoba koja naručuje uslugu putem web stranice

Stranke: Davatelj usluga i kupac/klijent zajedno.

Alat, uređaj, proizvod: Ciljani objekt usluge koja se pruža putem naše web stranice.

Korisnik: Posjetitelji web stranice coware.hu koji žele testirati neke od naših usluga.

 

Ograničenja korištenja naše web stranice

Usluge COWARE može koristiti isključivo osoba koja prihvaća uvjete OUP-a i izjavu o zaštiti podataka. To znači da kada se koristi stranicom COWARE, naručitelj mora prihvatiti Opće uvjete poslovanja i obrade podataka sadržane u izjavi o zaštiti podataka. Ako to nije slučaj, naručitelj mora prekinuti korištenje naše web stranice, budući da ne može koristiti uslugu putem nje. Ako naručitelj ipak nastavi koristiti našu web stranicu, izričito izjavljuje da razumije uvjete korištenja u općim uvjetima i u izjavi o zaštiti podataka, da ih je primio na znanje te da ih prihvaća i pristaje na opisani način obrade podataka.

 

Korištenje naše web stranice

COWARE nudi usluge popravka samo za krajnje korisnike. Komercijalna preprodaja popravljene opreme nije dopuštena. COWARE zadržava pravo odbiti narudžbe i usluge. COWARE nije web trgovina – proizvodi na web stranici se ne mogu se kupiti. Fotografije proizvoda su samo u informativne svrhe. Ako proizvod stavite u košaricu i naručite ga, koristit ćete samo i isključivo zamjensku uslugu popravka i to po fiksnoj cijeni.

 

Registracija

Na web stranici se možete registrirati samo ako želite koristiti naše usluge. Da biste izvršili valjanu registraciju, morat ćete unijeti sljedeće podatke, a zatim kliknuti gumb Registriraj:

 • Naziv tvrtke
 • Ime (prezime i ime)
 • Ulica, kućni broj, grad, županija, država, poštanski broj
 • Adresa e-pošte
 • Lozinka (najmanje 6 znakova)

Podaci za ispostavljanje računa i za slanje:

 • Naziv tvrtke
 • Prezime
 • Ime
 • Ulica, kućni broj
 • Grad, poštanski broj (država)
 • Telefonski broj
 • Porezni broj, EU porezni broj

Naručitelj u bilo kojem trenutku ima pravo zahtijevati da mu se obrišu podaci pri registraciji slanjem poruke na e-mail adresu coware@coware, na način da u predmetu ili u zaglavlju poruke stoji izraz “brisanje registracije”. Za brisanje registracije pobrinut ćemo se odmah, ali najkasnije 5 radnih dana nakon primitka poruke. Korisnički račun naručitelja s podacima i kontakt adresom uklanjaju se iz sustava odmah nakon brisanja. Jednom uklonjeni podaci više se ne mogu povratiti. Brisanjem se međutim ne otklanjuju potvrde uslijed već izvršene narudžbe, računi, otpremnice i ostali važeći, zakonom propisani dokumenti – oni se čuvaju do zakonski propisanog razdoblja.

 

Korištenje usluge popravka i njen tijek

Ako na našoj web stranici pronađete uređaj koji odgovara neispravnom proizvodu i ako ga dodate u košaricu, pojavit će se informativni prozor. Ako više ne trebate nijednu drugu uslugu, kliknite gumb plaćanje, kojim započinje postupak naručivanja. Sljedeći je korak pružanje točnih i cjelovitih podataka za ispostavu računa i slanje. Nakon što se pročitali i prihvatili opće uvjete ugovora, označite kvadratić i kliknite na slanje narudžbe. Time se završava postupak naručivanja. Prihvaćanje OUP-a  preduvjet je za naručivanje popravka. Međutim, to ne znači automatski da je COWARE prihvatio ponudu naručitelja. Registracija nema izravne veze s naručivanjem naših usluga. Klikom na gumb slanje narudžbe, kupac izričito izjavljuje da naša usluga uključuje obvezu plaćanja. COWARE e-poštom potvrđuje naručitelju da je zaprimio njegov zahtjev za popravak. Ona sadrži zahtjev za uslugom i podatke navedene tijekom registracije (za ispostavu računa i slanje), broj narudžbe, datum narudžbe, popis naručenih usluga, količinu, neto i bruto cijenu, troškove otpreme i konačni iznos koji treba platiti i poštansku adresu neispravnog proizvoda koji se mora vratiti. Službena potvrda narudžbe naše usluge i ugovor između COWARE i naručitelja zaključuje se kada se pošalje službena e-poruka s potvrdom. Narudžba od strane naručitelja ne podrazumijeva sklapanje ugovora između stranaka. COWARE odmah potvrđuje primitak ponude (narudžbe) automatski generiranom e-poštom, a najkasnije u roku od 48 sati. Ova potvrda e-poštom samo obavještava naručitelja da je COWARE primio zahtjev za uslugom. Naručitelj je dužan provjeriti sadržaj potvrdnog e-maila, detaljno proučiti njegov privitak i provjeriti točnost podataka koje je dostavio.

Potvrda primitka zahtjeva zamjenskog popravka kojeg je podnio naručitelj, a kako je opisano u ovom odjeljku, ne znači prihvaćanje ponude naručitelja!

Ugovor se smatra zaključenim tek kad COWARE izjavi da prihvaća zahtjev za popravak, što naručitelju potvrđuje zasebnom e-poštom.

 

Ako proizvod zatražen za popravak nije dostupan u trenutku narudžbe, COWARE zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu za zamjenu. U ovom se slučaju ugovor neće sklopiti.

Sve probleme, troškovi slanja ili druge dodatne troškove ili komplikacije ili kašnjenja uzrokovane netočnim ili nepotpunim podacima i informacijama snosi naručitelj. Svi su ovi troškovi isključiva odgovornost naručitelja. Naručitelj se oslobađa obveze povezane s ponudom ako najkasnije u roku od 48 sati ne dobije e-poštu s potvrdom o zatraženoj usluzi. Narudžbe se obrađuju onim redoslijedom kojim su zaprimljene svakog radnog dana do 11:00 sati. Narudžbu je  moguće izvršiti  i izvan vremena u kojem se oni obrađuju. Međutim, ako se narudžba preda nakon 11 sati, ona će biti obrađena sljedeći radni dan. U svakom slučaju, obavezno trebate vratiti neispravan proizvod uz navođenje točnih kodova koji ukazuju na grešku i njihovog opisa. Imate 5 radnih dana za povratak neispravnog proizvoda. Ako je potrebno, možemo vam pomoći i pri povratu. Neispravan proizvod koji nam se vraća mora sadržavati sve komponente ili komponente potrebne za funkcionalnost (uključujući i pokrivne elemente).

 

Cijena usluga

Naknada za usluge prikazane na web stranici COWARE-a sadrži PDV i druga davanja. Sve naše usluge popravka pružaju se po fiksnoj cijeni navedenoj uz određeni proizvod u valutama u forintima (HUF) i eurima (EUR). Troškovi slanja će se prikazati u koraku nakon klika na gumb plaćanje te će se pridodati cijeni usluge.

 

Fakturiranje

COWARE naručitelju uvijek izdaje fakturu u papirnatom obliku za naručeni popravak. Rok plaćanja je 14 kalendarskih dana od datuma izdavanja računa.

 

Zatezne kamate

COWARE ima pravo naplatiti zatezne kamate za račune koji nisu plaćeni na vrijeme. Ako naručitelj ne plati iznos računa u roku navedenom na računu ili gore navedenom stavku, COWARE će naručitelju poslati dopis da odmah plati račun. Naručitelju koji kasni s plaćanjem (osim iznosa na računu) naplatit će se i naknada, kamate i troškovi izravnog terećenja. Iznos kamata izračunava se na temelju zakonskih odredbi koje su se primjenjivale tijekom razdoblja zatezne kamate. Obveza plaćanja kamate nastupa dan nakon gore navedenog roka za plaćanje. Obveza plaćanja kamata postoji i ako  dužnik opravda kašnjenje. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prvo se knjiže davanja, a zatim glavni iznos po računu, bez obzira na zahtjev dužnika, koji se protivi redoslijedu namirenja. Ako naručitelj usprkos pozivu na plaćanje ne plati račun, COWARE može poduzeti pravne radnje za naplatu.

 

Slanje

Očekuje se da će narudžbe zaprimljene do 11:00 sati i potvrđene isti dan biti dostavljene unutar Mađarske u roku od 24 sata na adresu koju je naručitelj naveo. Rok isporuke u druge zemlje možete pogledati pod stavkom izbornika Slanje. COWARE ne odgovara za kašnjenja ili gubitke nastale krivnjom službe za dostavu. Ako tijekom preuzimanja robe otkrijete bilo kakvu štetu na ambalaži, naručitelj nije dužan preuzeti proizvod. U tom slučaju partner za dostavu izrađuje zapisnik. Molimo vas da nas e-poštom bez odlaganja obavijestite o šteti na: coware@coware.hu. Neispravni proizvod koji se ima vratiti mora biti poslan u drvenoj kutiji koji pripada COWARE-u, i to s dužnom pažnjom i uz navođenje traženih informacija o grešci/kvaru. COWARE ne snosi odgovornost ako je kašnjenje u slanju ili bilo koji drugi problem posljedica netočnih i/ili netočnih podataka naručitelja. Rok slanja se se produžuje u slučaju nepredviđenih događaja više sile: rata, terorizma, štrajka, masovnih otpuštanja, industrijskih promjena, požara, prirodnih katastrofa, poplava.

 

Pogrešna narudžba

Što će biti ako naručen i ugrađen dio nije onaj koji je neispravan? Javite nam na coware@coware.hu što je prije moguće, a unutar najviše 3 radna dana nakon što zaprimite dio. Dio morate vratiti na našu adresu u čistom i pažljivo zapakiranom stanju. U tom će se slučaju naplatiti trošak slanja te 10% cijene zamjenskog popravka. Naručitelj snaša direktan trošak povrata proizvoda.

 

Neispravan proizvod

U sklopu zamjenskog popravka uvijek šaljemo ponovno sastavljene i testirane proizvode. Unatoč tome, oni mogu zakazati iz nepredviđenih razloga ili neće raditi ispravno. Ako naručitelj naiđe na probleme povezane s radom uređaja, on to mora odmah, a najkasnije u roku od najviše 2 radna dana prijaviti na adresi e-pošte coware@coware.hu. Ukoliko to ne uradi, za taj slučaj se neće primjenjivati uvjeti garancije!

 

Ugovorna kazna

Ako iz bilo kojeg razloga, za koji je odgovoran, COWARE ne izvrši ugovor/narudžbu u skladu s ugovorom (uključujući, ali ne ograničavajući se na razloge kašnjenja, neispravnog izvršavanja, neuspjeh), COWARE izjavljuje da neće biti dužan niti će biti natjeran svoj propust nadoknaditi plaćanjem ugovorne kazne.

 

Uskraćivanje prava vlasništva

Proizvod koji se šalje ostaje u vlasništvu tvrtke COWARE dok cijena zamjenskog popravka ne bude u potpunosti plaćena. Naručitelj nema pravo prenijeti ili rabiti proizvod dok se cijena popravka ne plati u cijelosti. Ako se plaćanje ne izvrši do datuma navedenog na izdanoj fakturi, COWARE ima pravo samovoljno uzeti proizvod koji je poslao.

 

Pogrešno zaračunata cijena, podaci, oznake

Ako, unatoč svom oprezu i brizi, COWARE na web stranici istakne netočnu cijenu, netočne podatke ili oznake, COWARE nije dužan za uslugu obračunati netočnu cijenu, već može naručitelju ponuditi  točnu i stvarnu cijenu, a naručitelj nakon saznanja iste ima pravo otkazati kupnju bez ikakvih posljedica.

Pod pogrešnom cijenom podrazumijeva se izričito, ali nipošto samo cijena koja:

– Je očito pogrešna i nerealna te značajno odudara od prihvatljive i uobičajene cijene za dotičnu uslugu.

– Je rezultat možebitne greške u sustavu, a u obliku “0” HUF (EUR) ili “1” HUF (EUR).

– Pokazuje očiti nesrazmjer između cijene i vrijednosti.

 

COWARE isključuje svoju odgovornost u vezi informacija o cijenama koje su rezultat netočnog unosa podataka, pogreške ili bilo koje neispravnosti, u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno. Podaci na web stranici objavljeni su prema našim najboljim saznanjima. Međutim, oni služe samo u informativne svrhe. COWARE nije odgovoran za točnost ili cjelovitost podataka, eventualne pogreške ili tipografskepropuste u bazi podataka.

 

Jezik na kojem se obavlja rješavanje upita i usluga popravka

Mađarski jezik koristi se za pružanje informacija, rješavanje upita i sklapanje ugovora te za rješavanje garancije. Ugovor se također zaključuje isključivo na mađarskom jeziku te podliježe mađarskom zakonu.

 

Reklamacije i pritužbe

Naručitelj može podnijeti pritužbu u vezi postupanja COWARE-a s potrošačima na sljedećoj email adresi:

e-mail: coware@coware.hu

COWARE je obvezan voditi zapisnik o pritužbi i čuvati ga zajedno s odgovorom pet godina od datuma primitka. COWARE će istražiti pritužbu u roku od 30 dana od primitka i pružiti činjenični odgovor. Ako COWARE reagira na prigovor, to mora biti pismeno obrazloženo. Sporovi koji proizlaze iz ugovora s tvrtkom COWARE rješavaju se prvenstveno sporazumno između stranaka. COWARE će usmenu pritužbu obraditi što je prije moguće. Ako zbog prirode pritužbe nije moguće usmeno riješiti prigovor, ili ako naručitelj ne bude prihvatio rješenje prigovora, COWARE će o tome načiniti zapisnik. U svim ostalim slučajevima, COWARE se vodi pravilima za rješavanje pritužbe pisanim putem.

 

Autorska prava

COWARE u cjelini, njegove grafike, tekstovi i tehnička rješenja kao i elementi usluge zaštićeni su autorskim pravima. Cjelovit sadržaj COWARE-a se ne smije pohraniti, arhivirati ili ispisati na bilo kojem mediju u cijelosti ili djelomično. Uz prava izričito navedena u ovim OUP, registracija, uporaba COWARE-a i niti jedna odredba OUP-a ne daju kupcu pravo na upotrebu trgovačkih imena, naziva, grafičkih elemenata ili marki koji su prikazani na web stranici. Zabranjene su sve aktivnosti na popisivanju baze podataka koja pripada web stranici, s njom povezano organiziranje, arhiviranje, nadziranje, hakiranje i dešifriranje izvornog koda web stranice COWARE. Zabranjeno je objavljivanje bilo kakvog uvredljivog sadržaja, nagovaranja na počinjenje nezakonite radnje ili kaznenog djela, ili sudjelovanje u ponašanju koje sugerira takvo djelo, ili pružanje informacija za počinjenje kaznenog djela (kazneno djelo, kršenje pravila). Zabranjeno je mijenjati, kopirati, nadzirati, postavljati nove podatke ili preinačiti postojeće podatke u bazi podataka zaobilazeći sučelje ili tražilicu koju pruža COWARE bez posebnog odobrenja ili korištenjem usluge pružene u tu svrhu.

Ograničenje odgovornosti

COWARE nije odgovoran za pružanje usluge koje je nesmetano, kontinuirano i bez grešaka, a koje se odvija putem web stranice. Naručitelj prihvaća i suglasan je da COWARE neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu štetu koja nastane uporabom usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na izostanak dobiti, štetu po ugled ili gubitak zbog korištenja, gubitak podataka ili druge nematerijalne gubitke. Pitanja koja nisu regulirana ovim Propisima i tumačenje ovih Propisa uređuju se mađarskim zakonom, posebno Zakonom V iz 2013. o Građanskom zakoniku („Građanski zakonik”) i Zakonom CVIII iz 2001. o određenim pitanjima koja se odnose na usluge elektroničke trgovine i usluge informacijskog društva. Obvezne odredbe mjerodavnih zakonskih odredbi primjenjuju se na ugovorne strane bez posebne odredbe. Teritorijalni opseg usluge COWARE-a obično nije ograničen. Usluga koju pruža COWARE dostupna je unutar zemlje kao i u inozemstvu, osim u sljedećim zemljama: Krim, Kuba, Iran, Sjeverna Koreja, Rusija, Sudan, Sirija. COWARE ima pravo promijeniti odredbe ovih općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Svaka promjena stupit će na snagu u isto vrijeme kad se pojavi na web stranici. Međutim, promjena Općih uvjeta nema utjecaja na ugovore koji su već sklopljeni i tamo navedene uvjete, kao ni na obvezu da COWARE izvrši svoju obvezu sukladno sklopljenom ugovoru.

Vanjski linkovi koje možete pronaći na našoj web stranici

S vremena na vrijeme (putem oglašavanja ili na druge načine) možemo postaviti linkove na druga mrežna mjesta (web stranice). Ti linkovi su tu kako bismo olakšali referiranje na njih i da bismo vam pružili ugodno korisničko iskustvo. Ne kontroliramo web stranice ovih trećih strana i nismo odgovorni za njihov sadržaj. Isticanje linkova ne podrazumijeva odobravanje sadržaja ovih web stranica ili vezu s njihovim operatorima. Korisnik ili naručitelj potvrđuje da ne sudjelujemo u transakcijama ili ugovorima s trećim stranama te da nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju korisnik ili naručitelj pretrpi tijekom korištenja ove web stranice. Korisnik ili naručitelj obvezuje se da nas neće uvući u pravne sporove s trećim stranama.

 

Ostale odredbe

U pogledu pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja (OUP) važeće su zakonske odredbe Republike Mađarske.

 

Važi od 2019.