Protecţia mediului

Protecția mediului este o parte importantă a filosofiei noastre corporative. Ne-am angajat să protejăm mediul înconjurător și să reducem emisiile.

În fiecare an ne stabilim noi obiective de mediu, motiv pentru care am dezvoltat o politică de mediu specială.

Ne asumăm multă responsabilitate pentru sarcinile de mediu legate de activitățile sale, punând un accent deosebit pe prevenirea și reducerea continuă a impactului negativ al activităților sale asupra mediului. Ne așteptăm ca toți angajații noștri să respecte și să adere pe deplin la cerințele de mediu din domeniul lor de activitate, așa cum au fost instruiți în cadrul formării.

La alegerea produselor de curățare, a lubrifianților și a altor substanțe chimice, unul dintre cele mai importante aspecte este minimizarea efectelor nocive ale acestora asupra sănătății și mediului.

Contribuția la un mediu mai bun:

Contribuiți și Dvs. la protejarea mediului înconjurător: Reparațiile cu înlocuire reduc în mod semnificativ impactul negativ asupra mediului. Nu uitați să eliminați în mod corect deșeurile periculoase, cum ar fi bateriile din unitățile de activare și de control. Colectăm și tratăm selectiv deșeurile generate în timpul reparațiilor, iar deșeurile periculoase sunt eliminate de către o companie care deține autorizația și certificarea corespunzătoare.

Rezultatele companiei noastre arată că putem reduce cantitatea deșeurilor și materialelor auxiliare care ne poluează mediul înconjurător.

Ca dovadă a angajamentului nostru, oferim partenerilor noștri care dețin certificatul ISO 14001 (MSZ EN ISO 14001:2005) o reducere de 5% din prețurile noastre nete.